Regulament concurs: Castiga un voucher in valoare de 500 EURO

 1. ORGANIZATORUL ŞI DESCRIEREA CONCURSULUI

Concursul desfăşurat pe www.PriveBoutique.net este organizat de S.C. Prive Boutique S.R.L, cu sediul în București, sect. 1, str. Vârful Înalt, nr. 53, ap. 2, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/13027/22.10.2013, cod fiscal RO 32383303, înregistrată în Registrul Electronic de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal deţinut de A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 30329/05.12.2013.

Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condițiile din Regulamentul Concursului, potrivit celor menţionate mai jos. Îţi recomandăm să salvezi o copie a acestora pentru referinţă.

Regulamentul Concursului a fost făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România, prin afișare pe pagina de Internet www.PriveBoutique.net, fiind disponibil oricărui Participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe pagina de Internet www.PriveBoutique.net.

Câştigătorul Concursului va intra în posesia unui cupon de 500 de euro pentru cumpărături pe site-ul www.PriveBoutique.net.

 1. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CONCURS – REGULI GENERALE DE CÂŞTIGARE A PREMIILOR

Fiecare Participant la concurs trebuie sa se înscrie pe formularul de pe pagina www.PriveBoutique.net/concurs  şi să recomande concursul pe timeline-ul paginii sale de Facebook, apăsând butonul SHARE.

Premiul oferit constă într-un voucher în valoare de 500 EURO pentru achizitionarea produse de pe siteul www.PriveBoutique.net

Premiul acordat în cadrul prezentului concurs, constând într-un cupon de 500 de euro pentru cumpărături pe site-ul www.PriveBoutique.net, nu poate fi schimbat pentru contravaloarea lui în bani, iar la produsele achiziţionate nu se aplică reduceri.

Valoarea cuponului în lei se calculează la cursul oficial al BNR din data extragerii Câştigătorului.

Câștigătorul va fi ales aleator, prin site-ul https://www.tragerilasorti.ro/ 

 1. CÂND POŢI SĂ TE ÎNSCRII LA CONCURS

Concursul se deschide în data de 5 martie 2018, la ora 23.00

Concursul se încheie în data de 31 martie 2018, la ora 23.59

Extragerea va avea loc în data de 3 aprilie 2018,  la ora 15.00

 1. CE TREBUIE SĂ FACI PENTRU A PARTICIPA LA CONCURS?

Pentru a participa la Concurs, intră pe www.PriveBoutique.net/concurs

Completează datele tale (nume, adresă de e-mail, nr. de telefon) şi dă share public concursului pe timeline-ul paginii tale de Facebook. Parcurgerea acestor etape generează o înscriere validă în Concurs.

Toate instrucțiunile de introducere a datelor pentru validarea înscrierii fac parte din termenii și condițiile prezentului Concurs. Înregistrările incomplete sau corupte nu vor fi acceptate.

 1. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

La acest Concurs pot participa doar persoane fizice, cetăţeni români, cu vârsta peste 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursurilor), care au domiciliul sau reşedinţa în România pe toată perioada de desfășurare a Concursului și pe perioada de revendicare a premiului câștigat.

La Concurs nu au dreptul să participe angajaţii S.C. Prive Boutique S.R.L., şi nici ai altor societăţi comerciale implicate în această acţiune, precum şi niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră).

În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat (participantii s-au înscris la Concurs cu mai multe conturi sau cei care s-au înscris în Concurs sunt firme/organizatii/branduri), Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage participanţilor premiul obţinut ca rezultat al activităţii lor şi/sau să restricţioneze participarea la Concurs până la încheierea acestuia.

 1. NOTIFICAREA CÂŞTIGĂTORULUI

Organizatorul va notifica Câștigătorul utilizând datele de contact furnizate în momentul înscrierii celui din urmă în Concurs. În cazul în care Câştigătorul nu poate fi contactat în termen de 48 de ore de la extragere, acesta pierde premiul. Organizatorul își rezervă dreptul de a repeta procesul de selecție și alege un Câștigător înlocuitor.

 1. CUM VOR FI UTILIZATE DATELE TALE PERSONALE

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:

 • Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a datelor furnizate de Participant (numele, prenumele, localitatea de domiciliu şi adresa de e-mail) în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.
 • Anunţarea de către Organizator a numelui şi prenumelui câştigătorului prezentului Concurs pe site-ul oficial al Organizatorului, www.PriveBoutique.net
 • Stocarea datelor furnizate de Participant şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.
 • Participantul are dreptul sa înştinţeze Organizatorul, în orice moment, în mod gratuit şi fară nici o justificare, că nu mai este de acord datele pe care le-au furnizat în legatură cu participarea la Concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvaluite unor terţi într-un asemenea scop.
 • Participantul are dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
 • Participantul are, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justitiei.
 • C. PRIVE BOUTIQUE S.R.L. prelucrează date cu caracter personal conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private.
 1. TERMENI SUPLIMENTARI

Prin participarea la Concurs, garantezi că toate informațiile personale transmise de tine. sunt adevărate, actuale și complete și că adresa de e-mail pe care o trimişi este exactă și validă.

Orice intrare făcută sau încercată să fie făcută într-o manieră care, în opinia rezonabilă a Organizatorului, este contrară spiritului acestor termeni și condiții, sau care, prin natura sa, este incorectă față de ceilalți participanți, va fi nevalidă și poate duce la descalificarea ta din Concurs. Exemple de intrări sau comportamente care nu sunt permise includ intrări frauduloase, intrări automate, înșelăciune, hacking sau înșelăciune.

Organizatorul își rezervă dreptul de a anula concursul sau de a modifica acești termeni și condiții în orice moment, fără notificare prealabilă, în circumstanțe care depășesc controlul rezonabil al Organizatorului, în cazul în care Organizatorul consideră rezonabil că o astfel de anulare sau modificare este inevitabilă.

Câștigătorul recunoaște drepturile de proprietate intelectuală aparținând Organizatorului, cum ar fi colecția Prive Boutique și alte logo-uri, precum și drepturile de proprietate intelectuală ale partenerilor și sponsorilor acestui Concurs și orice material audiovizual produs, conținând imagini ale concursului câștigător

 1. RĂSPUNDERE

Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în organizarea prezentului Concurs nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Concurs datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de telefonie mobilă sau internet.

Prin înscrierea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul  Concursului, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentului Concurs.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi.

 1. LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la prezentul Concurs se primesc în scris, la adresa București, str. Vârful Înalt, nr 53, ap. 2, sector 1, cod postal 010513, România, de către Organizator.

Share this postLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *